خانه / اخبار / اخبار حوزه انتخابيه / منتخب مردم قاینات و زیرکوه: آمریکای پشت میز مذاکره می خواهد هویت انقلاب اسلامی را به مذاکره بگذارد

منتخب مردم قاینات و زیرکوه: آمریکای پشت میز مذاکره می خواهد هویت انقلاب اسلامی را به مذاکره بگذارد

فلاحتی گفت:آمریکای پشت میزمذاکره می خواهد هویت انقلاب اسلامی را به مذاکره بگذارد وبحث از ساختارهای علمی وسلول های بنیادین وانرژی هسته ای نیست وحرفش این است که این نظام باید برمبنای سکولاریسم اداره شود.

به گزارش نسیم قائن ، فلاحتی در جلسه هم اندیشی با روحانیون شهرستان قاین گفت:انقلاب اسلامی بعد از سال۵۷درایران برمبنای اسلامیت شکل گرفت وحرکت آن ادامه دارد وهمین اسلامی بودن دشمنان ماچه خارجی وچه داخلی را به تکاپو انداخته است وگرنه نظام های جمهوری دردنیا کم نیستندونظام های اسلامی بی خاصیت هم کم نداریم وتنهااسلامیتی که خاصیت داشت ودرکنارجمهوریت قرار گرفت ونظام جمهوری اسلامی را برآورد کرد ایران است.

نماینده مردم قاینات وزیرکوه در مجلس دهم با اشاره به نقش روحانیون در انتخابات گفت: روحانیون سهم بزرگی در پیشبرد انتخابات وبه خصوص انتخابات شهرستان داشته اند ونقش روحانیون در تبلیغ دین ومسائل فرهنگی جامعه در شهرستان قاینات نقش بی بدیلی است و نقش روحانیون درتبیین ساختار انقلاب اسلامی بی نظیر است .

 وی بیان داشت:روحانیون علمداران راستین اسلامیت هستند واین روحانیون به عنوان اسلام شناسان تئوری های اسلامی را در جامعه تبیین می کنند.

 فلاحتی افزود: درشرایط فعلی جمهوری اسلامی دشمنی های جدیدی شروع شد ودرچندسال اخیرهم نمود بیشتری داشت ودرحال حاضر نیزدشمنی دشمنان با این مبانی اسلام است.

وی بااشاره به برخی از سخنرانی هادر دانشگاهها ومطالبی که دربرخی از سایتها وروزنامه ها مطرح می شود که انقلاب تمام شده است وما جمهوری بدون انقلاب را می خواهیم گفت:این علی الظاهر ساده به نظر می رسد اما آیا باباطن وهویت نظام جمهوری اسلامی وبا موضع گیری های رهبر انقلاب اسلامی میخواند؟آیا باجریاناتی که در صحنه های بین المللی ازجمله جریانات یمن ولبنان وعربستان می گذرد هم خوانی دارد؟

فلاحتی گفت:مطمئنا همه جا روحیه انقلابی نیاز است وتا جایی که رهبر رسما اعلام میدارد که من دیپلمات نیستم ومن انقلابیم  واین می خواهد بگوید که رهبر انقلاب هنوز از انقلاب الگو می گیرد.

وی افزود: دشمن هنوزهم با تمام وجود اقدام می کند تا شالوده نظام راازمسیرش دورکند ودرحالی که نظام ما به یک آرامش رسیده است وبرخی نمی خواهند این را بگویند.

وی بااشاره به بحث نفوذ گفت:بحث نفوذدقیقا همین کانال رازده است ویک رگه ای که درادبیات جدید سیاسی دراین چندسال اخیر باز شد همین بحث انقلابی گری وانقلاب ایران بود وصحبتهایی هم دربرخی محافل دولتی دراین زمینه مطرح می شد وازتعامل با دنیا ودیپلماسی نرم سخن می گفتند ومی گفتند زمان تسخیر لانه جاسوسی تمام شده است وهرچه با دنیا تعامل بیشتری داشته باشیم به همان میزان به نتایج بهتری خواهیم رسید واین تفکر بسیار زود شکست خورد وکمتر از ۲سال با همه کوتاه آمدن هایی که در بحث برجام داشتیم وبا همه نرمشی که نشان دادیم متاسفانه دشمنی آنها شدید تر ومشکلات ما بیشترشد وامروزه در رسانه ها تهدیداتشان شفاف شده است.

اگردیروز برخی از دوستان ما در مجلس نهم داغ می کردند وعرق می ریختند وهیاهو می کردند وبرخی را دلواپس وتندرومی خواندند امروز به شفافیت می بینید که برخی ازافراد دولت ووزرا می گویند دراین قضیه دچار مشکل شده وخط قرمز را رد کرده ایم وبه نتیجه مطلوب نرسیدیم ودلیلش هم این است آمریکای پشت میزمذاکره می خواهد هویت انقلاب اسلامی را به مذاکره بگذارد وبحث از ساختارهای علمی وسلول های بنیادین وانرژی هسته ای نیست ومی گوید انرژی هسته ای در دست انقلاب اسلامی نباید باشد ،علم نباید در اختیار بچه های حزب الهی باشد وسلول های بنیادی در اختیار افرادی که ولایی هستند نباید باشد وگرنه سلول های بنیادی وانرژی هسته ای وتسلیحات نظامی دراختیار کشورهای متعددی از جمله کره وچین وآمریکا هم هست.

حرف اصلی آمریکا این است که  اگر می خواهید همه این دارایی ها مال شما باشد این موارد را باید بردارید واین رانمی تواند رک وراست بگوید وحرفش این است که این نظام باید برمبنای سکولاریسم اداره شود ومبای دینی نداشته باشد ودین از سیاست جدا باشد واین نظام نباید روحیه انقلابی داشته باشد وکاری نداشته باشد که دریمن ولبنان وونزوئلا چه اتفاقی می افتد؟

سوال این است که آیادر فضای فعلی بین الملل با این رویکرد باید روحیه انقلابی داشت یا روحیه صلح وآرامش ووفاق ولبخند ؟

درگیری ها ما با نظام سلطه واستکباری دقیقا برسر همین موضوع هست واین هم قابل مذاکره نیست.

منتخب مردم قاینات وزیرکوه افزود:رهبری بارها روی این قضیه تاکید کرده اند وخوشبینانه ترین حالات در شرایط سخت نتایج خوبی برکشور وارد نکرد.

امروز به نوعی ملت ودولت به این نتیجه واحد رسیده اند که روحیه انقلابی برای نظام اسلامی نجات بخش است ودرهمین شرایط رهبر در بحث اقتصادی هم گفتند اگر اقتصاد مقاومتی می خواهیم داشته باشیم جز با روحیه ارزشی وبسیجی امکان پذیرنیست

وی افزود:درشرایط فعلی ما قرارنیست درمجلس دهم شرایطی فراهم شود که دشمن با ما سرمیز مذاکره نشسته ،صلح ودوستی ایجادشده ،رفع مشکلات شده،نفت مارا به خوبی می خرند،تجارت ما به خوبی جریان دارد،هیچ مشکلی نداریم وحال می خواهیم مملکت را بچرخانیم این را نداریم  وقراربرجنگ وهیاهو وسروصدا هم نیست چون بااصل قانون اساسی ما وبا تفکرات اسلامی وباتاکیدات مقام معظم رهبری درتضاداست وماهیچ گاه با دنیا درجنگ نبوده ونیستیم بلکه ما ازخود دفاع می کنیم ودراین فضا ،فضای مجلس شورای اسلامی اندکی فضای سخت گیرانه وملتهبی خواهد بودازین جهت هم باید روحیه استکبار ستیزی ملت ایران درخانه ملت حفظ شود وهم باید تعاملات خودرا بادنیا داشته باشیم که خدایی نکرده کلاهی سرمان نرود.

فضای مجلس  دهم با توجه به انتخابات برگزار شده وآنچه پیش بینی می شود مجلسی با اکثریت اصول گرایی خواهیم داشت. اصول گرایانی که از جبهه متحد معرفی شده اندمطمئنا حدودنصف مجلس خواهد بود وروحیه ما درمجلس براساس تفکرات رهبری شکل خواهد گرفت.

فلاحتی تصریح کرد،شرایط پیش روبه گونه ای است که دشمنی دشمنان نسبت به نظام اسلامی با اهرم های نرم بیشتری همراه خواهد شد نه اینکه تا به حال نبوده است فراوان داشته ایم مگراشاعه فسادو فحشا،منکرات ،موادمخدر،ناهنجاری های اجتماعی ودهها آسیب دیگر حرکت نرم دشمن دربین جوانان ما نیست؟مگر افزایش طلاق ومشکلات فراوانی که درنهادخانواده ایجاد می کند خودش جنگ نرم دشمن علیه ما نیست؟اینها همه بوده است ومقداری شدید تر خواهدشدوشدت آن در لایه های خواص جامعه خواهد بودوخواص کسانی که مردم به عنوان مرجع در گروه های مختلف به آنها توجه می کنند ویکی از آنها روحانیون هستند.

تمرکز آنهاروی این قضیه خواهد بود که به جامعه القاکنند که روحانیت در بسیاری از امورات جامعه نباید دخالت کنندودرمهندسی موضوعات مختلف نباید ورودپیداکند

درجریانات انتخابات اخیر زمزمه هایی ازاین قضایا را ما درقاینات هم داشتیم وکسانی که براساس یک تفکر ارزشی به عرصه انتخابات ورودپیدا کردند وخودرا وقف بصیرت افزایی مردم کردند ومثل هرفرد دیگری درعرصه اجتماعی وارد شدند ازجاهای مختلف مورد هجمه قرارگرفتند.

وی اظهارداشت:مهندسی کردن انتخابات به معنای اینکه مردم را درمسیرانقلاب قراردادن جزءوظایف روحانیت است وبه همان میزان مهندسی کردن این که نیروها ومسئولین ونمایندگان درمسیرانقلاب بمانند جزءوظایف آنهاست .

درخط سیر ولایت ،دفاع ازارزشها واصول انقلاب اسلامی تامادامی که دراین مسیر حرکت می کنیم جزءوظایف وتکالیف شماست که از بنده حمایت کنید وهرجا که انحرافی دیدید جزءوظایف شماست که نقد کنید وتذکردهید .

نقش روحانیت آگاه ما درطول انقلاب غیرازاین نبوده است ولی درطول انقلاب برخی از افرادبرخی نکات را مطرح کردند که روحانیت نباید روی انتخابات نظری داشته باشند واگر این گونه باشد که بسیج دخالت نداشته باشد،روحانیت دخالت نداشته باشد،ائمه جمعه دخالتی نداشته باشند،نیروهای دولتی هم دخالتی نداشته باشندچه طورمی شودمجموعه ای از نیروهای انسانی دراین مسیر ودرجامعه قراربگیرند.

وی بیان داشت:قطعانظراین افراددرانتخابات این بود که با گرایشی که  افرادخاصی با آن مواجه هستند مخالفیم ومابامسیری که روحانیت هموار می کنند مخالف هستیم ونمی خواهیم بااین تفکر جلو روند.

اینها درعرصه های سیاسی پیش رو من بعد ازاین درصحنه کشوربیشتر خودرا نشان خواهند داد ودقت لازم دراین عرصه ها رامی طلبد

وی بااشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:حوزه انتخابیه قاینات وزیرکوه،انتخاباتی پرازتلاطو وشور وشعف ونشاط وبامشارکت بالاداشت وانتخابات خیلی خوبی هم رقم خورد وهمه نیروهای آگاه وصبوروتوانمند واردعرصه شدند

انتخاب برای همه مردم آزادبود واز طیف های مختلف در انتخابات داشتیم .صحنه انتخابات صحنه رقابت است ودر صحنه رقابت تبلیغات است ودرتبلیغات معمولا فضای تبلیغی وپراز هیاهو ایجاد می شودوقانون گذار هم این ایام را ۷روز تعیین کرده است.

انتخابات هم که تمام میشود یک نفر منتخب مردم براساس قانون می شودودرقاینات وزیرکوه تقریبا انهایی که بادید ارزشی وولایی ودر خط رهبری بودند رسما این انتخاب را قبول کردندوازهمه عرصه های انتخاباتی کنار کشیدند و عده ای ازافراد به دلیل جوانی یا خامی یا غرض ورزی ویا به هردلیلی معمولا درهر انتخاباتی هستند و دوست دارندفضارا غبار آلود کنند واین فضا فضای مناسبی برای توسعه نیست وخودشان هم میدانند. فضای مناسب برای توسعه این است منتخب مردم در۴سال پیش روازطرف همه جریانات وگروهها کمک شودچراکه طبق قانون اساسی منتخب مردم،منتخب ملت ایران است ودرمقابل تک تک ملت ایران مسئول است حرفی که میزند مبنای حقوقی باید داشته باشد وپیگیری که می کند پیگیری قوی باید داشته باشد درخانه ملت ایران می خواهد کار کند واز حقوق مردم جمهوری اسلامی می خواهد دفاع کند .

روحانیون توجه داشته باشند که تلاششان براین باید باشد که فضای مسمومی که شاید بعضی دوست دارند برآن دامن بزنندو جریاناتی که به شدت کشوررا دچار آسیب می کند را بردارند.

به عنوان نمونه درانتخابات ریاست جمهوری دیدیم که ۲۴میلیون رای شیرین مردم را تبدیل به زهرکردند واین حوادث سیاسی درکشور به خصوص در ۳ماه آخر ریاست جمهور قبلی که ایجاد کردند چه قدر ضرربه فضای بین المللی کشور مازد؟مباحث تحریمی که پیش آمد ازکجاشکل گرفت؟آنچه که بعدها درعرصه بین المللی ایجاد شدوعلیه ما موضع گیری کردند از کجا شروع شد؟

وی بیان داشت:درشرایط فعلی شهرستان وحوزه انتخابی ما یکی ازنکاتی که بسیار مورد نیاز است آرامش واقعی است وآگاه سازی مردم به اینکه توسعه  نیازبه آرامش وهمکاری به صورت عملی دارد نه شعاری؟

فلاحتی گفت:هنوز که نماینده منتخب وارد کارنشده است چه طور پیش بینی می کنید که چه اتفاقی می خواهد بیفتد؟هنوز موقع کارنشده دهها تحلیل صورت می گیرد ؟تعداد هم کم هستند اما مسموم سازی فضاکارساده ایست ولذا درفضای فعلی شهرستان آنچه که نیاز وضرورت است وخواهش ما هم ازشما روحانیون این است که به آن توجه داشته باشید که مابرمبنای اخلاق نیازداریم مردم را به سمت آرامش وتحمل یکدیگر وفراموش کردن فضای تبلیغاتی ایام انتخابات سوق دهیم واگر این فضا ایجادشد مطمئنا دچار حواشی وچاالش های بعدازآن نخواهیم شد

مابرای خدمت آمده ایم وکاری هم ندارم که کدام روستا بیشتر رای داده است وکدام کمتر وچه کسی به ما رای داده است ونداده است . ماانتخابات را تمام شده تلقی می کنیم وازامروزبه بعد می خواهیم خدمت کنیم کشور ما نیازمند به کاروتلاش وحرکت دارد وباید تلاش کنیم که مسیر حرکت مادرمسیر انقلاب اسلامی و یک حرکت ارزشی واخلاقی ویک حرکت اخلاق مدارانه باشد.

وی افزود: چه درمسائل اداری ،چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، جریاناتی به شدت کشوررا دچار آسیب می کند ویکی از علل های اصلی ضعف مبانی اخلاقی است که کم توجهی شده است جنگ های بی حاصلی که گاها درفضای سیاسی ایجاد می شوداکثرازهوای نفسی است که مهارنشده واخلاقی است که کامل نشده است

توجه داشته باشیم درمسیری حرکت کنیم که اخلاق جزءضروریات باشد وهم خود وهم دیگران رابه سمت اخلاق سوق دهیم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

bigtheme